KPMG

KPMG

Mac Innes Photography, Dublin

Taoiseach Enda Kenny

Taoiseach Enda Kenny

National Day of Commemorations, Royal Hospital Kilmainham, Mac Innes Photography, Dublin

Jefferson Hack

Jefferson Hack

The Web Summit, Mac Innes Photography, Dublin

005_2.JPG
Al Gore

Al Gore

Mac Innes Photography, Dublin

Taoiseach Enda Kenny

Taoiseach Enda Kenny

Mary Robinson

Mary Robinson

Mac Innes Photography, Dublin

MIP 60888-054.jpg